Op deze website staat een lespakket voor leerlingen van specifiek het vijfde en zesde leerjaar. De bedoeling van het educatief pakket is om de leerlingen dichter te brengen bij de leefwereld van kinderen uit hun gemeente, die tijdens 1914-1918, vier jaar lang door de Duitsers bezet werd.

De lesinhoud bestaat uit tweede grote delen.
Het eerste grote deel (grote oorlog) focust op de impact van de oorlog op het dagelijks leven van kinderen via de verschillende thema's & getuigenissen en ook via de tijdslijn en de kaart. Het tweede grote deel (oorlog vandaag) zijn particuliere oorlogsverhalen. Ze zijn universeel: nog altijd leven kinderen in bezette gebieden, raken ze gewond door oorlogstuig of slaan ze op de vlucht.

De lessen over de Eerste Wereldoorlog maken het dus mogelijk om de link te leggen naar wat kinderen zien in het nieuws of om de situatie van asielzoekers en vluchtelingen in hun gemeente beter te begrijpen.

Bovendien gaan de lesbrieven dieper in op de sporen van de oorlog die je nu nog ziet in de omgeving: monumenten, bunkers... (zie tabblad 'voor de leerkracht'). Een inleidend deel maakt de leerlingen attent op monumenten en leert hen die monumenten te 'lezen'. Bij deze algemene lesbrieven per gemeente horen ook 2 lesbrieven voor excursies naar de begraafplaatsen van Hooglede en Roeselare. De lesbrieven zijn zo opgesteld dat je ze gewoon in de klas kan gebruiken.

Ten laatste kunnen de leerlingen ook hun opgedane kennis testen door middel van een korte quiz (test je kennis).

Eindtermen:

 

Wereldoriëntatie - Maatschappij: de leerlingen

kunnen illustreren dat arbeidsmigratie en het probleem van vluchtelingen een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van onze multiculturele samenleving.

 

Wereldoriëntatie - Tijd: de leerlingen

 • kennen de grote periodes uit de geschiedenis en ze kunnen duidelijke historische elementen in hun omgeving en belangrijke historische figuren en gebeurtenissen waarmee ze kennis maken, situeren in de juiste tijdsperiode aan de hand van een tijdslijn.
 • kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders was en in de loop van de tijden evolueert.
 • tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders.

 

Wereldorientatie - Ruimte : de leerlingen

 • kunnen in een praktische toepassingssituatie op een gepaste kaart en op een globe evenaar, de polen, de oceanen, de landen van de Europese Unie en de werelddelen opzoeken en aanwijzen

 

Nederlands - Lezen: de leerlingen

kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie ordenen die voorkomt in

 • voor hen bestemde school- en studieteksten en instructies bij schoolopdrrachten
 • voor hen bestemde verhalen, kinderromans, dialogen, gedichten, kindertijdschriften en jeudencyclopedieën

 

Nederlands- Schrijven: de leerlingen kunnen

 • overzichten, aantekeningen, mededelingen op- en overschrijven
 • schriftelijk antwoorden op vragen over verwerkte inhouden

 

Muzische vorming - Beeld: de leerlingen kunnen

 • door middel van kunst- en beeldbeschouwing een persoonlijk waardeoordeel ontwikkelen over beelden en beeldende kunst van vroeger, van nu en van verschillende culturen
 • door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien (visueel) impressies opdoen, verwerken en er over praten
 • beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan
 • plezier en voldoening vinden in beeldend vormgeven en genieten van wat is beeldend vormgegeven
 • tactiele, visuele impressies, ervaringen, gevoelens en fantasieën op een beeldende manier weergeven
   

Muzische vorming - Muziek: de leerlingen kunnen

 • muziek beluisteren en ervaren, muzikale impressies opdoen uit de geluidsomgeving met aandacht voor enkele kenmerken uit de muziek (functie/gebruikssituatie), klankeigenschap)

 

Muzische vorming - Drama: de leerlingen kunnen

 • spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten
 • geconcentreerd luisteren naar een gesproken tekst (verteld of voorgelezen) en die mondeling, schriftelijk, beeldende of dramatisch weergeven
 • ervaringen, gevoelens, ideeën en fantasieën uiten in spel

 

Muzische vorming- Attitudes: de leerlingen kunnen

 • blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken
 • zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren
 • genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen
 • vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen te tonen
 • respect betonen voor uitingen van leeftijdsgenoten, behorend tot eigen en andere culturen

 

ICT: de leerlingen

 • hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren
 • gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier
 • kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving
 • kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving
 • kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven
 • kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren
 • kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen

Bij het deel Grote Oorlog is het één van de doelstellingen om de leerlingen intuïtief door de website te loodsen. Onderaan elke pagina staan er bij ‘in beeld’ afbeeldingen en/of dagboekfragmenten die de informatie aanschouwelijk maken. Bij ‘achtergrond’ kan er doorgeklikt worden naar personen, gebeurtenissen, plaatsen & thema’s die verband houden met de gekozen pagina. Op die manier kunnen leerlingen zelf het verband leggen tussen de verschillende soorten informatie die de website aanbiedt.